הבחנה ושימוש בנשק קר וחם

הבחנה ושימוש בנשק חם וקר

עבור ישראלים וישראליות רבות, קיים רצון ברישיון לנשק חם, כשחלק ניכר מאותם מורשים מצטיידים באקדח אישי. לצד האפשרות להצטייד באישור רשמי לנשק חם, קיימת האפשרות בהצטיידות של נשק קר.

השימוש בנשק קר כולל לא מעט כלים בהם עשו שימוש לאורך ההיסטוריה האנושית. הנשקים הקרים, כמו אלו החמים, משמשים למטרות שונות שיש בהן להוביל לרמות פגיעה שונות במטרות אדם ואף בפגיעה בסביבה ובחפצים ואביזרים שונים.

ההבחנה המרכזית בין נשק קר לנשק חם

בהגדרת נשק קר ניתן בעצם להבין את ההבחנה הנעשית בין נשק זה לנשק חם. נשק קר הינו נשק שבו לא מצויים חומרים המסוגלים להפיק חום ו\או אש תוך שימוש בחומרי נפץ ו\או אבק שריפה. מדובר על כלי נשק שהיו בשימוש עוד מהתקופה הפרה היסטורית ועד ימינו, כשהשימוש בהם פחת משמעותית בשדות הקרב עם הכניסה וההתפתחות של נשקים חמים.

הזכות לשאת נשק חם בישראל

בישראל, כמו במדינות מערביות אחרות, האפשרות לשאת נשק חם איננה זכות המותנת באופן אוטומטי לכל אזרח ומכאן שקיים בעצם הליך מסודר של מתן רישיון לנשק חם אישי, כשמטרת הליך זה לאזן בין האפשרות להחזקת נשק חם ובין דאגה לשלום הציבור.

הרישוי לנשיאת נשק חם בישראל (ברוב המקרים האישור מתייחס לנשיאה של אקדחים) נמצא בתוקף משנת 1949 במסגרת חוק כלי הירייה. לאחר החלה של החוק, הוקמה מחלקת רישוי לכלי ירי במסגרת משרד הפנים, כשמנהל לשכת מרשם האוכלוסין הוגדר כאחראי על נושא הרישוי.

בשנים הראשונות, האפשרות בהפקת רישיון לנשק חם בישראל נחשבה למתירנית, כשכל אזרח בישראל היה יכול להוציא רישיון לנשק חם ללא מגבלות והתניות רבות (כפי שאלו קיימות כיום), כשההתניות הקיימות כללו מגבלות הנוגעות לרישום פלילי או מגבלה רפואית כלשהי.

מאז החלת חוק כלי הירייה ב-1949 נעשו בחוק מספר תיקונים, כשתיקונים אלו עסקו בהיבטים וסייגים שונים הנוגעים לרישוי כלי ירי חמים.

ב-1992 הוקמה בישראל ועדה בין משרדית לבירור מדיניות הרישוי בראשות רב טפסר שלמה כהן מכבאות והצלה לישראל. הועדה שהוקמה המליצה להוסיף ולהרחיב את התבחינים לרישוי כלי נשק, כשרוב התבחינים התייחסות לרקע הביטחוני של מבקש הרישיון. המלצה נוספת ומשמעותית של הועדה הייתה בהגברת הבקרה והפיקוח על תהליכי הרישוי לנשק חם, כשאותה בקרה ופיקוח תיעשה באמצעות הקמת מנהל לרישוי ופיקוח על כל ירי שתהיה כפופה לשר הפנים.

ב-2001 הוקמה בישראל ועדה בין משרדית שבחנה את האפשרות למתן זכאות רחבה יותר לתושבים בישובים נוספים לנשיאת כלי נשק חמים ואף לאפשרות להרחיב את אותה זכאות גם לקצינים המשרתים במילואים. ארבע שנים אחרי, ב-2005, בחנה ועדה נוספת את האפשרות להעביר את הטיפול ברישוי כלי ירי חמים לחברות שמירה.

משנת 2018 החליט גלעד ארדן, השר לביטחון פנים (אגף הרישוי לכל ירי חמים עבר ב-2011 לאחריות המשרד לביטחון פנים) באותה עת, על הרחבת התבחינים לרישוי של נשק חם. תבחינים אלו אפשרו הגשת בקשות ללוחמי 07 ו-08 ומעלה במשטרת ישראל ובצה"ל, קצינים מדרגת סגן, נגדים מדרגת רס"ר, שוטרים שפרשו משירות במשטרת ישראל, עובדי מד"א, מתנדבים בזק"א ואיחוד והצלה ועוד.

מאורעות אוקטובר 2023 שבהם נרצחו ונטבחו אלפי ישראלים וישראליות, הצביעו על מגמה ברורה אודות עלייה בהגשת בקשות לרישיון לכלי נשק חמים, הן בעבור הגנה עצמית והן בעבור הקמת צוותי כיתות כוננות בישובים רבים בישראל. אותה מגמה הובילה את המשרד לביטחון פנים לפעול באופן רחב יותר וזאת בכדי לבחון כל בקשה בצורה היעילה והמהירה ביותר וזאת מבלי לפגום בתהליך הבדיקה החשוב.

הבחנה ושימוש בנשק קר וחם
הבחנה ושימוש בנשק קר וחם

התפתחות הנשקים הקרים לאורך ההיסטוריה

כפי שציינו קודם, ראיות להתפתחות נשקים קרים החלה עוד בתקופה הפרה היסטורית. הנשקים הקרים באותה עת הוכנו באמצעות שני חומרים עיקריים – אבן ועץ, כשלצד שני חומרים אלו הוכנו כלי נשק קרים גם באמצעות שימוש נבון בעצמות בני אדם ובעלי חיים.

כלי הנשק הקרים בתקופה הפרה היסטורית שימשו לשתי מטרות עיקריות – ציד של בעלי חיים וצרכי מלחמה והגנה אישית והגנה על המשפחה והקהילה. השימוש בחומרי אבן ועץ, שהיו זמינים בצורה רחבה, נעשה גם למול העובדה כי מדובר בחומרים שניתן לסתת ולעצב לצורות שונות וכחומרים שניתן להפוך לקטלניים במידה והופכים אותם לכלים בעלי חוד חזק וחד.

כלי נשק קרים בעלי להב, לאורך ההיסטוריה כללו סכינים באורכים שונים, פגיונות (נשקים קרים שאורכם בין האורך של סכין ממוצעת לאורך של חרב ממוצעת שנועדו לשיסוף ודקירה), חרבות וגרזנים. מדובר על כלי נשק המיועדים לקרב פנים מול פנים המאפשרים פגיעות חדירה עמוקות באויב ובכך לנטרלו באופן מידי.

קטגוריה נוספת של נשקים קרים, שנראו לאורך ההיסטוריה, הם נשקי המוט. אלו כוללם חניתות, כידונים, רומחים (נשקים דמויי חניתות שהיו נפוצים בעת העתיקה, בימי הביניים ובתקופת הרנסנס) ומוטות גרזן (כלי נשק קר וקטלני המהווה שילוב של גרזן קרב ונשק מוט). גם נשקים אלו משמשים ללחימה פנים מול פנים ואף כנשקים קרים שאותם ניתן להטיל ולזרוק כנגד האויב ממרחק של מספר מטרים או בעת דהירה על סוס.

קטגוריה נוספת של נשקים קרים היו אלו שנבנו בעבור פגיעה במטרות הנמצאות בטווחי מרחקים בינונים וארוכים יותר. בקטגוריה זו ניתן לכלול את החץ וקשת וקלע אבנים המוכרים כרוגטקות.

נשיאת נשק קר בישראל

למול ההסדרה החוקית לרישוי של החזקת נשק חם בישראל, החזקה של נשק קר שונה בתכלית. לצד כלי נשק המוגדרים ומוכללים כנשק קר, דוגמת סכין קומנדו ואגרופן (לשני כלי נשק אלו התייחסות בסעיף 186 לחוק העונשין כשהעונש על החזקתם הוא מאסר בפועל של עד חמש שנים), קיימים חפצים ואביזרים שונים שיכולים להפוך בין רגע לנשק קר המסוגל לפצוע ולהרוג.

בהתאם לסעיף 497 בחוק העונשין בהחזקה של כלי נשק קר, עלול המחזיק להיענש בעונש מאסר בפועל של עד שלוש שנים. ענישה זו כוללת, בנוסף להחזקה, גם נשיאה של נשק קר, שימוש בו או תכנון לעשות בו שימוש בעבור פגיעה באזרחים אחרים.

אופן השימוש בנשק קר

חלק מהחפצים והאביזרים המשמשים כנשק קר קטלני מגיעים מתחומים רבים ומגוונים. בחינת מקרי אלימות בעבר בישראל ובעולם מראים שימוש באלות בייסבול כנשק קר, שימוש בכלים חקלאיים חדים ומסיביים, כלי מטבח, כלי עבודה ועוד.

קיימות מסגרות בהן הגישה לנשק חם מוגבלת ולא קיימת כלל. במידה ובאותן מסגרות קיימת מתיחות רבה וזו מתפרצת בנקודת זמן מסוימת, הופכים אותם אביזרים וחפצים לנשקים קרים קטלניים.

דוגמה קלאסית לשימוש בנשקים קרים מאולתרים ניתן לראות במסגרות כליאה בכל העולם. במסגרת זכויותיהם של האסירים בבתי הכלא, אלו זכאים להחזיק ברשותם חפצים וכלים המשמשים אותם ביום יום.

שימוש יומיומי בבית הכלא של אסיר אלים במברשת שיניים למשל, יכול להוביל בהמשך את אותו אסיר לעשות שימוש במברשת השיניים ככלי נשק קר וחד שישמש אותו לדקירה של אסירים וסוהרים בפרץ של אלימות מצידו.

במקרי אלימות בהם נעשה שימוש בנשק קר מאולתר, ההתייחסות מצד גורמי אכיפה ובית המשפט היא לנשק קר, כמו אלו המוגדרים בחוק, דוגמת סכיני קומנדו או אגרופנים. לבטח במקרים בהם אותו נשק מאולתר הוביל לפציעה חמורה או הריגה של הנתקף.

Israel Arming
כל ישוב הוא ישוב זכאי2
חיתמו והצטרפו למאבק!
הצטרפו ל - 63728 אנשים שכבר חתמו ויחד ניצור שינוי!
שם פרטי *
שם משפחה *
מספר טלפון
כתובת מייל *

הצטרפו ל - 63728 אנשים שכבר חתמו ויחד ניצור שינוי!

דילוג לתוכן